Vil deltakelse på skikurs gi deg bedre skiteknikk?​
skikurs

Vil deltakelse på skikurs gi deg bedre skiteknikk?

Ønsker du få mer ut av skiturene gjennom å forbedre din teknikk? Her er et kort skikurs hvor går vi gjennom noen enkle og konkrete tips til hvordan du kan utnytte den klassiske stilen for en bedre skiopplevelse. 

Innenfor klassisk stil så skiller vi mellom 3 ulike stilarter. Disse stilartene endrer man etter hvordan terrenget ser ut. Diagonalgang brukes gjerne i litt brattere terreng, dobbeltak med fraspark brukes i slakere motbakker mens staking brukes i flatere terreng. 

For å få god skiteknikk er det en rekke faktorer som er med på å påvirke hvor bra teknikk man behersker. Sliter man med teknikken kan det være problemet ligger i mangel på en av følgende punkter. 

1. God tyngdeoverføring og god balanse slik at man evner å kunne stå på en ski om gangen uten problemer. 

2.Fokuser på fin og god rytme. Flere har tendenser til å stresse opp takten. Det skyldes gjerne at man faller ut av rytmen og skal «hente igjen» den tapte tiden man får ved å falle ut av rytmen. Fokuser på rolig og fin rytme. 

3 Ha kroppstyngden på den skien som skal utføre frasparket. På den måten får du et kraftigere fraspark som gir høyere fart, slik at du kan opprettholde god rytme. Det er også ofte slik at dårlig feste skyldes fraspark uten kraft eller at man ikke har kroppstyngden på skien som gjør frasparket. Så dårlig feste skyldes ikke nødvendigvis alltid smøringen, det kan også skyldes skiteknikk. 

4. Ved staking eller dobbelttak så er ønsker man at tyngdepunktet skal ligge foran i foten, bøye albuene og sette stavtaket litt foran tuppen på ski skoen. Klarer man få med kroppstyngden i stavtaket vil dette også gi mer kraft i hvert stavtak uten at det nødvendigvis krever så mye mer energi. 

Et god tips for å forbedre disse tingene kan være å finne en flat slette hvor man kan gå litt uten staver. Da blir man avslørt på hvordan bra fraspark man har og kan jobbe for å forbedre dette. 

Diagonalteknikk:

Denne teknikken brukes gjerne i tyngre terreng. Ved diagonalgang så jobber motsatt arm og ben. Det vil si at når man tar fraspark med høyre ben så vil samtidig venstre arm føres fremover.

Frasparket skal være kraftfullt og kontant ned mot snøen, armen skal samtidig gå som en pendel fremover med lave skuldre. Det viktigste her er god tyngdeoverføring og god rytme hvor overkropp og ben jobber parallelt.

Staking

Staking som teknikk brukes i  flatt terreng hvor man har noe høyere fart. I denne teknikken brukes i hovedsak overkroppen. Føttene er plassert ved siden av hverandre med tyngdepunkt mot skotuppen. Stavsettet skal være rett foran skotuppen med staver rett ned. Får man til dette vil også overkroppen ha riktig posisjon. Stavsettet skal være kraftfullt og videre skal stavtaket avsluttes ved hoften før man gjentar. 

Dobbelttak med fraspark

Denne teknikken brukes i overganger mellom diagonal og staking. Selve utførelsen her er staking med fraspark på annethvert ben. Under selve frasparket vil det derfor være mye av de samme arbeidsoppgavene som i diagonal.

God tyngdeoverføring, kraftfullt fraspark og trykk ned mot snøen. Stavtaket skal foregå på samme måte som ved staking. Tyngden foran i skoen, og stavsettet foran skotuppene.


Dobbelttak med fraspark er nok den teknikken som kreves størst samhandling og kan være noe krevende. Finn en slette eller veldig slak motbakke, fokuser på å få inn en god rytme og fin flyt. 

Ha disse tingene i bakhodet på neste skitur, så vil det forhåpentligvis føre til en noe bedre skiteknikk.

Skikurs i skiteknikk

Delta på våre skikurs i vinter for å få mer glede av skiturene i sporet

God skitur!

No Comments
Leave a Reply